Front - Index - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Malpighia punicifolia L.
(Malpighiaceae)

Nome comune: Ciliegio di Giamaica

Area d'origine: America tropicale